Menu Sluiten

Privacybeleid

Laatst gewijzigd: 12-7-2018

Gegevens die wij verzamelen

De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Naam (bewaartermijn: 3 maanden)
  • Email (bewaartermijn: 3 maanden)
  • Onderwerp (bewaartermijn: 3 maanden)
  • Bericht (bewaartermijn: 3 maanden)

Alle bovenstaande gegevens zijn nodig om jou vraag/opmerking te kunnen verwerken/en of te beantwoorden. We verwerken deze persoonsgegevens om zo contact met jou op te kunnen nemen of jou bericht (geanonimiseerd [alleen voornaam en inhoud]) te kunnen gebruiken in een van de uitingen door Holiday FM.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen.

Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Neem hiervoor contact op met info@holidayfm.nu.

Beveiliging

Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. Holiday FM gebruikt verschillende bevallingstechnieken en procedures deze bescherming te waarborgen, zoals https (herkenbaar aan: https://).

Personen met toegang

De personen die toegang hebben tot genoemde gegevens zijn de organistatie en de redactie van Holiday FM 2018.